Ролан

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Ролан
Ролан

РОМЕН РОЛАН. бележит френски писател, идеалист,  биограф, романист-нобелист и социален хуманист, с дейност през първата половина на 20 в., Учи в Париж и Рим, дипломира се с докторат по изкуствата. Преподава история на изкуството в в Париж.
Р. е един от най-горещите привърженици на Обществото на нациите и обединяването на духовните сили на човечеството срещу варварството. (Активен антифашист, но в същото време и пацифист.) През ПСВ написва книгите "Над суматохата" и десеттомника „Жан Кристоф", за които получава Нобелова награда.Той поддържа редовна кореспонденция с Л.Н.Толстой, М.Горки, Швайцер, Ганди и Айнщайн.
Р. основава заедно с известния филолог (и първокласен полиглот-преводач) Е.Шекли т.нар. общество по биогеника, което предизвикало световен интерес. То включвало изучаване на Свитъците от Мъртво море, Евангелието на есеите, текстовете от Зенд Авеста и доколумбовските ръкописи на древно Мексико.
Биогрфиите на Р. (вкл. на Бетовен, Л.Г.Толстой, Микеланджело, Рамакришна и Вивекананда) остават образец за талантливо, едновременно интригуващо и задълбочено интерпретирани на жизнените съдби и приноси на известни личности.

Р.: "Великият народ, в плен на войната трябва да брани не само границите си, а и своя разум".

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.