Ръсел

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Ръсел
Ръсел

БЪРТРАНД РЪСЕЛ, Бертран Р. (Bertrand Russell). Виден британски математик, философ, логик и писател, с дейност през 7-те десетилетия на 20 в. Известен е с формулирания от него парадокс в теорията на множествата. Голяма е известността на тритомника му "Принципи на математиката" ("Pricipia Mathematica"), написан заедно с А.Уайтхед, както и книгите му за западна философия, политология, етика и др.
Р. нарича себе си агностик за пред философските кръгове (признава че не може да докаже нито наличието, нито отсъствието на Бог), но за пред теолозите се изявява като атеист (основните му съображения са, че научните открития карат християнските теолозите да се откажат от поддържани по-рано постановки, както и че определят какво да се прави не според явната полза или вреда, а защото така пише в Библията).  Впрочем, Р. поддържа не абсолютен, а умерен агностицизъм, тъй като признава степени на вероятности. "В обикновения живот можем да не се съобразяваме с по-малката вероятност, но ако трябва да изгорим някого на клада заради това, че я поддържа, нека да не забравяме, че в крайна сметка може да е прав и не бива да го преследваме". Също така, той признава като минимум положителните емоционални резултати от мистичните практики на дишане и съзерцание.
Р. е популяризатор на философията и си създава име като либерален активист за социални промени. Противопоставя се на Виетнамската война и подкрепя ядреното разоръжаване. Подкрепя свободната търговия и защитава антиимпериализма. През дългия си (близо век) живот той се радва на нарастващ морален авторитет в западния свят, за което допринася и неколкократното му арестуване, заради влиянието на неговата пацифистка позиция. Носител е на Нобелова награда за литература.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.