Самоиздържане

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Самоиздържане
Самоиздържане

САМОИЗДЪРЖАНЕ, некрадене. Счита се за една от основните добродетели в светския и духовния живот. Тя в пълния смисъл подразбира не само въздържане от пряко, неодобрено от другите присвояване на чужди материални и интелектуални ценности, но и от "легален паразитизъм" - когато човек има възможност със собствени сили да добие средствата си за съществуване, но се оставя на издръжката на роднини или "благодетели". (Това последно значение влиза в противоречие с широко разпространените в много религии схващания за просията от здрави хора като за почтен метод за препитание.)

КРАЖБА, присвояване. К. е деяние, при което неправомерно се присвоява чужда собственост. К. е често съпътствана от лъжа, а понякога и от пряко насилие (тогава се говори за обир).

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.