Сант

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Сант
Сант

САНТ МАТ, "пътят на светците". Мистично индийско учение и практика, според което пътят към божествено осъществяване на всеки минава през ръководството от жив духовен Учител и следване в основни линии на една и съща през вековете висша техника на влизане в досег със звуковия поток. Според С. истинските Светци са много малко и към тях принадлежи напр. Кабир, а в по-ново време - Саван Сингх. Повечето наставници и техните пътеки, доколкото включват подходящи техники и чист начин на живот, обикновено не достигат по-високо от първото духовно ниво (от общо 5), но не могат да прескочат областта на Брахман. Последният, за разлика от индуизма, се възприема само като управител на второто ниво и над което, с помощта на Гуру, могат да се достигнат същинските висши духовни светове. Въпреки явната приемственост със сикхизма (С. стартира, както и него, в индийския щат Пенджаб, а и много от термините и принципите им се покриват), С. не почита ритуалите и твърди, че е универсално духовно учение. В успешните напоследък опити за популяризирането му по целия свят, често се правят съпоставки с християнството и суфизма, специфично изтълкувани.

Още за Сант Мат

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.