Сатянанда

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Сатянанда
Сатянанда

СВАМИ САТЯНАНДА САРАСВАТИ. Индийски гуру с международна известност и осн. дейност през 50-те - 80-те г. на 20 в.
Още на млади години С. се установява в ашрама на своя учител Шивананда в Ришикеш. Редактира книгите и списанието му, пише статии и стихотворения. След напускането си на ашрама странства  из Изтока. Основава Международно йога движение в Мунгир и Бихарска школа по йога. Разширяма достъпа до ашрама, като счита, че той не бива да е само за монаси, а да допуска за няколкомесечни периоди и съвременни семейни и служебно ангажирани хора от целия свят. Започва да пише десетки книги върху йога и тантра практиките, които се радват на голям успех в съответните среди.  През 1980-те основава Шивананда матх, благотворителна организация и Фондация за изследвания върху йога и прехвърля управлението на школата върху основния си ученик Свами Ниранджанананда.
Сред приносите на Сатянанда към йога са практиките йога нидра („йогистки сън“), серията от динамични упражнения паванмуктасана и популяризирането на очистителните техники за вътрешните органи (шаткарма).
С. си отива от тоя свят на преклонна възраст, след многогодишно усамотено духовно практикуване в Рикхия.

 

ПАРАМХАНСА НИРАНДЖАНАНДА САРАСВАТИ. Съвременен индийски гуру, наследник на Сатянанда.
Роден е в Раджнандгаон, Мадхя Прадеш. Считан за йогин по рождение, Н. започва обучението си в Бихарската школа едва на 4 г. възраст и 20 години по-късно вече уверено я оглавява. Прави също обиколка в различни части на света, където основава йога центрове и ашрами. Освен източната култура, която е в кръвта му, той придобива и дълбоко разбирене за западното общество. През 1990-те г. организира Световна йога конвенция и международен университет по йога, както и "Бал Йога Митра Мандал", движение за популяризиране на йога сред децата. Автор е на двайсетина книги за йога, тантра и веданта. В своето учение той съчетава мистичната традиция на индуизма с постиженията на съвременната наука (той продължава насоките на своя учител за осъвременяване на духовния път съобразно със съвременните реалности в обществото - семейство, бизнес и т.н.). Прави също съпоставки д другите духовни течения, напр. с възгледите и практиките на древните американски индианци. През началото на 21 в. Н. посещава още много страни, в които има организирани активни последователи, вкл. България.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.