Светлина

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Светлина
Светлина СВЕТЛИНА. 1). Форма на енергията, която прави реалността видима.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.