Светоглед

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Светоглед
Светоглед

СВЕТОГЛЕД, мироглед. Базова гледна точка; схващане, убеждение, парадигма; принципна постановка, която обяснява и осмисля света. С. отразява общото разбиране за битието, природата, обществото и отделния индивид. Като такъв, той предопределя в огромна степен ценностите и решенията на всеки от нас, етичните и естетични оценки и т.н. (Още за структурата на С.)
Съществува широко прието, но неясно подразделение на С. на митологичен (образен, пантеистичен), религиозен (имайки предвид главно монотеистичния), научен и философски. Тази класификация не включва мистичния С., който във важни отношения е различен от всички изброени; остава спорен и въпросът дали философският С. е разновидност на научния или следва да се разглежда отделно. А ако навлезем в други важни аспекти, като броя, същността и проявлението на началата в света, съдбата и свободната воля на хората, препоръките на съответен начин на живот - това деление говори още по-малко (различните религии и философии дават различни отговори на тези и други съществени въпроси). Затова ние в М.И.Р. предлагаме подразделяне по няколко показателя на 8 главни светогледа (по подробно).

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.