Свобода

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Свобода
Свобода

СВОБОДА. 1). Етически принцип за възможността едно съзнание да изпълни своята воля, без да му липсва пространство, признание или подкрепа за това; право на самоопределение (при държави се говори за суверенитет); възможност за избор и разбиране на правилното му използване в определени граници, тъй като иначе е налице свободия.

2). Във философски или духовен смисъл се обсъжда трудният въпрос, доколко усещането за свободна воля отговаря на реалността, в противовес на евентуално предопределение.

3). В по-разширен смисъл думата се използва и за всякакви материални обекти, които напр. могат да имат по-голяма или по-малка С. на движение.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.