Секта

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Секта
Секта

СЕКТА. 1). Разклонение в дадено религиозно учение, обикновено поради поради спорове в догматичните концепции или използване на различни способи за изразяване на една и съща вяра. На Изток (в Индия, Тибет, Китай) е имало и продължава да има не само мирно съвместяване между различни секти (някои от които всъщност са школи) и "официалните" религии. Но и там на места, и много по-често на Запад, всяка секта бива посрещана "на нож" от каноничните църкви, като несъмнена ерес (отстъпление от вярата изобщо); пренебрегва се фактът, че малобройността не е аргумент за погрешност и че всички големи религии отначало са започнали като "секти", т.е. сред по-разпространени други учения.

2). В тесния смисъл на секта с доказани разрушителни последствия, това значение усилено се лансира последните десетилетия, въпреки че за да не става объркване, в тези случаи предлагаме да се използва терминът
култ.

3). Преносно, в други области - отклонение от обичайното за болшинството хора поведение.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.