Семейство

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Семейство
Семейство

СЕМЕЙСТВО: 1).

2).

Дисфункционално семейство. Съвременен психотерапевтичен термин - става дума за семейства, при които се срещат една или повече от следните прояви:
•  злоупотреба с алкохол и/или други психомодулиращи вещества (предписани или забранени);
•  натрапчиво поведение, като невъздържаност от ядене, работа, чистене, хазарт, пилеене на пари, маниакални диети, гимнастически упражнения и други подобни - доколкото те рушат или пречат на естествената близост и интимност в семейството;
•  побой над брачния партньор и/или децата;
• неподобаващо сексуално поведение от страна на единия родител към детето му (от прелъстяване до кръвосмешение);
•  постоянни кавги и обтегнати отношения или дълги периоди на ядосано мълчание;
• явни противоречия в светогледа и във вкусовете на родителите, които демонстрират противоречиво поведение в надпреварата си да спечелят предаността на децата си;
•  съперничество между родителите или пък между родителите и децата;
• неспособност на единия родител да осъществи връзка със семейството и упоритото му отбягване, като вината се.прехвърля върху членовете на семейството;
•  прекомерна строгост по отношение на пари, религия, работа, оползотворяване на времето, изразяване на сърдечност, секс, телевизия, домакинска работа, спорт, политика и др.; всяка маниакалност пречи на установяването на връзка и близост, защото ударението пада не върху взаимоотношенията, а върху спазването на "правилата".

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.