СЗК

Търсене на термини в речника
Думи Описание
СЗК
СЗК СЗК=Социално значими координати. Специфична за М.И.Р. инфоструктура и предлаган обучаващ предмет (респ. част от такъв). Обозначава подбиране на и усвояване механизми за оптимално боравене с определен обем координати, както това ще бъде развито в секторите на сайта "Обща инфология" и "Координати".
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.