Сикхизъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Сикхизъм

СИКХИЗЪМ. Религия, основана в началото на XVI в., в Пенджаб (Индия), от гуру Н. От него започва поредица от 10 гуру, пренесли С. през редица превратности (напр. петият, Гуру Арджан Дев, е бил жестоко екзекутиран). Последният, Гобинд Сингх, заявил, че линията от учители се прекъсва и предал властта на религиозната община — халса и им завещава сборно свещено писание - "Гуру Гранд Сахиб". В исторически план сикхите се оказват въвлечени в продължителни войни с монголите и афганците, като успяват за отвоюват собствената си територия и да основат конфедерация (особено силна, когато е била под предводителството на Раджит Сингх), но тя по-късно попада под английско владичество. В днешно време се засилва емиграционната им активност на Запад.
Сикхите вярват в един всепроникващ Бог, който е едновременно абсолютен и персонален (вътре във всеки човек). Светът е създаден от творческата вибрация на Неговото Име. В С. се насърчава медитация и безлична любов към Бог и святото Му име. Ратува се за една естествена етика, породена не от налагани правила, а от спазване на природните закони и уважение към човешкото същество (вкл. при принципно равенство между половете). Въпреки много сравнения, показващи частична близост на С. с юдаизма, исляма и индуизма, С. си остава достатъчно самобитен като самостоятелен светоглед.

Още за сикхизмаГУРУ НАНАК ДЕВ. Духовен водач през късното Средновековие, с осн. дейност в северозападна Индия. Счита се за основател на сикхизма. На младини много пътешествал, вкл. до Мека, Тибет и индустките свети места. Говори се, че тайнствено изчезвал и когато се появявал, говорел за едно духовно място, където "няма нито индуси, нито мюсюлмани". Приемайки много от духовните идеи на тези (разпространени там) доктрини, Н. същевременно се обявил против религиозната принуда и манипулациите на свещеническите класи. Истинската религия според него се изразява вътрешно в постигане на духовните висини и външно - в братски отношения между всички, независимо от произхода им. Духовните търсения не са несъвместими със светските ангажименти(самият Н. е имал семейство и двама сина).
Жизнеописанията на Н. са събрани в т.нар. джамансакхи, с различни, вкл. доста късни автори.


 

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.