Сила

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Сила
Сила

 

СИЛА/ ЕНЕРГИЯ. Потенциална възможност определено действие да се случи, както и насоченото усилие или стечение на обстоятелствата към случване на това действие; кинетична сила, сила на мисълта, политическа сила, божията сила и др.; количественост и насоченост на силата; ненасочен потенциал.