Синергизъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Синергизъм
Синергизъм

СИНЕРГИЗЪМ.

АНТАГОНИЗЪМ.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.