СИ

Търсене на термини в речника
Думи Описание
СИ
СИ СИ. Международна система за мерните единици.

Основни единици в SI

Основни единици:

Величина

Име

Означение

дължина

метър

m

маса

килограм

kg

време

секунда

s

сила на електрически ток

ампер

A

термодинамична температура

келвин

K

количество вещество

мол

mol

светлинен интензитет

кандела

cd

Допълнителни единици:
равнинен ъгъл

радиан

rad

пространствен ъгъл

стерадиан

sr

Множители за десетичните кратни и части в SI

Кратни

Части

Приставка

Означение

Множител

Приставка

Означение

Множител

Тера

T

1012

Деци

d

10–1

Гига

G

109

Санти

s

10–2

Мага

M

106

Мили

m

10–3

Кило

k

103

Микро

10–6

Хекто

h

102

Нано

n

10–9

Дека

da

101

Пико

p

10–12

     

Фемто

f

10–15

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.