Смисъл

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Смисъл
Смисъл

СМИСЪЛ. Причина, необходимост, оправдание на нещо, негова ценност, полезност и значимост.

АКСИОЛОГИЯ. Наука за смисъла.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.