Софтуер

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Софтуер
Софтуер СОФТУЕР. Програмен алгоритъм за компютър, който позволява на потребителя да постига определен информационен или системен резултат. С. е "душата на машината"; понастоящем повечето компютърни специалисти са основно софтуеристи.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.