Специфично

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Специфично
Специфично

СПЕЦИФИЧНО.  1). Такова, което се отнася до конкретен случай или вид случаи, като се отличава по този начин от останалите случаи, утвърдени в множествена еднаквост.

2). Важна черта, отличаваща се от много други, неважни черти.

Неспецифично. Нехарактерна (нетипична) особеност.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.