Спонсорство

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Спонсорство
Спонсорство СПОНСОРСТВО, дарителство.
© Copyright 2023 М.И.Р. Всички права запазени.