Справедливост

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Справедливост
Справедливост

СПРАВЕДЛИВОСТ

Несправедливост.

 

Няма човек, който да не обича свободата. Но справедливият я иска за всички, а несправедливият - само за себе си. (Берне)

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.