Структура

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Структура
Структура

СТРУКТУРА. Разчленената подредба на една обособена система чрез отделните й части.

Структурализъм.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.