Съкращения

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Съкращения
Съкращения СЪКРАЩЕНИЯ. По-кратки форми, обикновено на важни или често повтарящи се думи. Краткостта се постига чрез отпадане на букви и последващо точкуване; останалите букви могат да са малки или големи.
В М.И.Р. се използват два вида С.: популярни (без съответствия в речника) и специални (с пояснения, в този сайт свързани с директен линк към тях). За по-удобно ползване, и двата вида са групирани в челния сектор на Учебника: Входна есенция-Увод. Те са представителни и за другите сектори на сайта. От друга страна, в Речника се употребяват и други съкращения, спрямо ползваните в съответните му статии думи, вкл. собствени имена (напр. когато се говори за Айнщайн, вместо повторения на името му се пише "А."). Това там не води до объркване, тъй като в случая контекстът на съкращението е ясен.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.