Сюрреализъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Сюрреализъм
Сюрреализъм СЮРРЕАЛИЗЪМ. 1). Течение в изкуството, което разменя местата на подробностите и основните теми, като постига на пръв поглед изопачени светове, но в действителност обясняващи в дълбочина същностни черти на тези светове, които са направили впечатление на автора и са го провокирали да създаде творбата; Андре Бретон и манифестите на сюрреализма, както и сюрреалистическото движение във Франция.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.