Тагор

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Тагор
Тагор

РАБИНДРАНАТ ТАГОР.

Т: Буди съжаление, разбира се обстоятелството, че сме изгубили способността да ценим собствената си култура и затова не знаем къде е мястото на западната култура. Но да се говори, че е погрешно да се сътрудничи със запада, значи да се насърчава най-лошия вид провинциализъм и това може да доведе само до интелектуална нищета. Това е световен проблем. Никоя нация не може да намери спасение в откъсването си от другите. Или трябва да бъдем спасени всички, или всички ще загинем.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.