Тантра

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Тантра
Тантра

ТАНТРА, санскр. तन्त्र; "изтъкавам", връзка, цялост). Източна практика на поведение и осъзнаване, която цели да пренесе адепта през ритуално преобразяване на аза към постигането на божествената същност. Ритуалите и медитативните техники на Т. са или близки до тези на йога (при т.нар. "Т. на дясната ръка" - мудри, мантри, янтри и т.н.), макар и с по-друг смислов акцент; или са близки до някои клонове на даоизма, включващи особени сексуални отношения, обожаване на страшни изображения, използване на атрибути на мъртъвци и други, обичайно смущаващи особености ("Т. на лявата ръка").
В повечето клонове на Т. Шакти е главната богиня, а вселената се счита за продукт на божествената игра между нея и Шива. Всичко от което се нуждаем за да бъдем цялостни и завършени, е вътре в нас, точно в този момент. Но ако не сме способни да го разпознаем, нужни са определени техники за освобождаване от предразсъдъци, след което се осъзнава, че "всичко е свещено". (Подходът е недуалистичен и затова обичайно е погрешно разбиран и практикуван!)
Счита се, че Т. е една от най-древните системи, предшествала класическия индуизъм и съществувала преди будизма в Тибет под формата на традиционната религия бон. (По-късно нейното силно влияние изпитва "диамантената колесница" на будизма - ваджраяна). Някои форми на суфизма изглежда също са повлияни; силни са и опитите да бъде представена като независима традиция, предавана от реализиран учител на достоен ученик.
В съвременността сакралността при посвещаването в Т. се губи при теоретичното и разпространяване и не са рядкост най-превратни нейни тълкувания и "практики".

Коренните падения в Тантра

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.