Тартюф

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Тартюф
Тартюф

ТАРТЮФ. 1). Комедия от Молиер.  Оргон е доверчив наивник, на когото измамникът Т. чрез лицемерие е станал близък, като под маската на благочестието се стреми към богатството на дома, към дъщерята и жената на собственика. Последната разкрива домогванията на Т. и увещава Оргон да се скрие под масата, докато тя привиква Т. и го кара да повтори думите си под предлог, че е склонна да отвърне на любовта му. Т. е прогонен от дома, но последният използва подписан от наивника документ и се връща със заповед за отнемане на имота му. В крайна сметка обаче полицаят арестува Тартюф, обяснявайки, че кралят е прозрял през клеветите, след като Т. е бил разпознат като мошеник и с по-ранни прояви.

2). Като нарицателно име за религиозен лицемер.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.