Теизъм

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Теизъм
Теизъм

ТЕИЗЪМ, (от гр. θε?ς, «бог, божество»). Учение или убеденост в съществуването на Бог.

Политеизъм  многобожие. Организирана религия или съвкупност от вярвания в няколко бога, обикновено със специфични сфери на влияния, отношения помежду си и към хората.

Монотеизъм — вяра в един Бога - среща се още по-широко - условно в много източни религии и безусловно - в юдаизма, християнството, исляма и сикхизма.

АТЕИЗЪМ. Отричане съществуването на Бог и свръхестествени явления. Често се свързва с материализма, но в условен вид съществува в някои форми на будизма и други религии и мистични учения.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.