Темперамент

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Темперамент
Темперамент ТЕМПЕРАМЕНТ.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.