Термин

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Термин
Термин ТЕРМИН. Дума-носител на определено значение. Съществуват съвкупни термини ("чували"), които зад словото приютяват множество съдържания. Такива са: движение, енергия, дух, сила, маса, човек, време и т.н. Те естествено заслужават повече внимание.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.