Тесла

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Тесла
Тесла ТЕСЛА, Никола (Nikola Tesla). Гениален сръбско(хърватско)-американски изобретател и ел. инженер, с осн. дейност през последните 2 десетилетия на 19 в. и първата четвърт на 20 в. Забележителното е, че той е конструирал машините умствено и впоследствие изобщо не се е налагало да бъдат правени корекции след създаване на моделите. Има революционни приноси в областта на електричеството и магнетизма, които се превръщат в основата на съвременните електрически системи за променлив ток, включително полифазните системи за електроразпределение и електрическия мотор за променлив ток. Открива електромагнитните вълни преди Х.Херц
На младини Т. завършва технически университет, но учи и философия в Прага. Започва работа като гл. инженер в Будапеща, а после и в Париж, по-късно в САЩ, по покана на Едисън, но възниква спор за защитаваните от Т. предимства на променливия ток. Въпреки трагичното си финансово положение, основава собствена ел.компания, основава собствена компания. Открива електромагнитната индукция и това изобретява ел. двигател; печели конкурс за изграждане на електроцентрала на Ниагарския водопад. Важни са и изследванията на Т. върху разредените газове и луминисцентното осветление; открива пръв и радиовълните, но Маркони ги демонстрира преди него. Някои разработки на Т. навеждат ред изследователи на наследството на Т. на предположения, че е бил на път да разработи гравитационен двигател и други удивителни, все още необнародвани открития. След период на интерес на големи финансисти като Морган обаче Т. изпада в немилост (предполага се, че някои открития са могли да улеснят твърде много производствата, което да доведе до срив на печалбите при най-големите финансисти). Известно време работи върху лъчево оръжие, от което се интересуват не само в САЩ, но по-късно прекратява проучванията си, поради големите опасности от тях.
В годините преди ПСВ Т. патентова много свои открития и продава голяма част от патентите си, за да инвестира в проект за универсален предавател. Но с напредване на войната проектът пропада и той е изправен пред финансов крах. С наближаване на ВСВ се оттегля в усамотение, храни гълъби... След неговата смърт комисията, придобила права върху наследството му, не открива материалите, съответстващи на военните разработки.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.