Техника

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Техника
Техника ТЕХНИКА. Приспособления, устройства; способи, умения и сръчност в постигането на определен майсторски резултат.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.