Толев

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Толев
Толев

ТОЛЕВ, Ваклуш. Български философ и основател на духовно сдружениие “Път на Мъдростта”, с осн. дейност в кр. на XX и нач. на XXI в. Учи право в Юридическия факултет на СУ, изключен по политически причини и престоява дълги години по затвори и лагери. Там пише поезия, драми, философски есета, изучава чужди езици. По-късно завършва богословие и работи в Пловдивската митрополия като библиотекар. Чете лекции по История на религиите в Пловдивския и Софийския университети. Т. е автор на трилогията “История и теория на религиите” и книгата “Седемте Лъча на еволюцията”. Негови последователи издават сп. “Нур”. На Т. е предложението да се включи в “Хартата за правата на човека” и клауза за правата на душата, като се премахне прилагането на “анатема” в религиите и понятието “враг” в социално-гражданските отношения ("Няма зло, има нееволюирало добро"). В лекциите си Т. говори за йерархията на духовните вълни и прокламира поредната от тях – на Мъдростта; най-често се позовава на пасажи от Библията, Агни йога, теософията и отчасти източните учения, които според него са изживели до голяма степен времето си. Подобно на други проповедници, които се отклоняват се от православния канон, Т. е критикуван от официалната църква.

Български сайт -  http://vaklush.org

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.