Траянов

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Траянов
Траянов

ТЕОДОР ТРАЯНОВ. Български поет - родоначалник на символизма у нас (заедно с Яворов), мистик, шахматист и обществен деятел. Роден в Пазарджик, следва във Физико-математическия факултет на Софийския университет (като печата и стихове) и в Техническото висше училище във Виена. Дипломира се като архитект. Участва като доброволец в двете балкански войни. Заема различни дипломатически длъжности в Българската легация във Виена (чете много немски поети и философи, разбира и от музика). След завръщането си у нас Т. се отдава на литературна и преподавателска дейност. Достига върховно майсторство в класическия стих. Заедно с Ив.Радославов и Л.Стоянов редактира най-голямото българско символистично списание — „Хиперион“. Цялото творчество на Т. е подчинено на концепцията за постигане на универсалното чрез пълното изживяване на индивидуалната същност („Химни и балади“). Той съзира превъплъщаване на българския дух, отразен в историческата съдба („Български балади“); националния мит („Романтични песни“) и националния гений („Пантеон“). Характерни за него са митологичните образи, свързани с древните обичаи, с богомилството и адамитството. Въплъщение на житейското и творческото му кредо — победа на духа над материалния живот - е „Пантеон“, поетична апология на световни и български "прокълнати поети", подобна на „На Острова на блажените“ на П.П.Славейков. Т. превежда класически драми от Шекспир, Шилер и др.
Задълбочен и брилянтен е и стилът му в шаха; Т. се счита от мнозина за най-надарения шахматист у нас през първата половина на 20 в., макар че става шампион само на неофициално първенство, като побеждава във всичките си партии. През 30-те г. става председател на новоучредения Български шахматен съюз и прави реми с Алехин на сеанс.
Т. умира в София, в края на ВСВ.

Стихотворение

Още стихове на Т. - в "Словото"

Най-известният шахматен шедьовър на Т. (с белите): 1.Тxg7!! Дd6 2.Оh6!! и черните капитулират. Продължението може да бъде, от една страна 2...Дxc6 3.Тg8+!! Цxg8 4.Кe7х! Прелестен мат се получава и след 1...Цxg7 2.Оh6+ Цg8 3.Дe8+!! Дxe8 4.Кf6х. В третия случай, след 1...Тb6 бялата атака се разгръща отново с неповторим заряд: 2.Дxb6 Цxg7 3.Оh6 Цg8 4.Дd7!! - с поразяващата заплаха 5.Кf6+ Дxf6 6.Дe8х.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.