Уилбър

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Уилбър
Уилбър

КЕН УИЛБЪР (Kenneth Wilber). Съвременен американски писател, философ,  трансперсонален психолог и мистик. Живее и работи в Денвър, Колорадо. През по-голямата част от досегашния си живот разработва интегралния подход (създал е и едноименен институт), чиято цел е синтеза на откритията, направени в различни сфери на познанието като психологията, социологията, философията, мистиката и религиознанието, постмодернистичните движения, емпиричните науки, теорията на системите. Понякога бива наричан «Айнщайн в областта на човешкото съзнание». Роден е в Оклахома Сити към средата на XX в. Баща му служил във ВВС на САЩ и семейството живяло на различни места. У. учи медицина, но се разочарова от възможностите на науката. След една година се прехвърля се в Небраска, където получава бакалавърска степен по химия и биология, като изучава също източна философия и западна психология. Жени се и споделя със съпругата си всички задължения по поддържането на дома, работи неквалифицирана работа и се самообразова усилено. Особено му допадат А.Уотс и Шри Ауробиндо. Първата му книга «Спектърът на съзнанието», представлява опит за синтез на източните и западните школи в психологията. Следват други издания, които му носят голям академичен успех и той започва да изнася лекции и семинари. Претърпява развод и втори брак, при това за жена, болна от рак, която впоследствие умира.
У. започва да работи за систематизиране на интегралната психология, като отначало написва обемистият труд «Пол, екология и духовност» и след няколко години - «Кратка история на всичко», популярно изложение на същите идеи. В кр. на XX и нач. на XXI в. У. пише още книги за интегралната психология и духовност. (Статия на тема политика и духовност).
Основни теми за У. са развитието на човека от доличностните нива през личностните към надличностните и синтезът между наука и религия въз основа не на догми, а на опитни преживявания и изследвания, правилно интерпретирани. Като практикуващ махаяна будизъм, У. смята, че реалността е недуалистично единство на пустота и форма. Еволюционният подход обаче го отличава от повечето традиционни източни мистици.
Търсейки базови "строителни блокове" на съществуването, Уилбър се съгласява с извода, че всяка същност или концепция има двойна природа – като цяло в себе си и като елемент на нещо друго – т.е. представлява холон (термин на А.Кьослер). У. очертава принципите, на които се подчиняват тези основни блокове на битието. То освен това следва да се изследва в 4 области (квадранти):
 индивидуален вътрешен (субективното изследване на предмета, например феноменология), индивидуален външен (обективно изследване на предмета, например нервофизилогия), колективен вътрешен (субективното изследване на културните отношения, например културната антропология) и колективен външен (обективното изследване на социалните групи, напр. чрез теорията на системите).

Официален сайт на У.

Български сайт за У.

Институт за интегрално развитие у нас по методиката на У.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.