УР

Търсене на термини в речника
Думи Описание
УР
УР

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ (УР). 

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.