Утопия

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Утопия
Утопия

УТОПИЯ и АНТИУТОПИЯ – от лат."без място". Измислица, която няма как да съществува. Може да е израз на отделна идея или пожелание или да е оформена във философски или политически учения или литературно произведение (името идва от едноименното произведение на Т.Мор за страна с идеално обществено устройство).
Строго погледнато, не може да се докаже сигурната неосъществимост на У., а и всички измислици и мечти съдържат и безспорни истинни зърна. Обаче след краха на много опити в подобни насоки все повече хора са всъщност антиутописти. И У., и А. могат да бъдат също така художествен похват, написан от (и предназначен за) хора, които не се намират в никоя от тези крайности. В този случай хиперболизацията прави по-ясно забележими някои важни моменти от реалния живот.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.