Учител

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Учител
Учител

УЧИТЕЛ. Събирателен термин за човек, който предава знания и опит на други хора. В тесния смисъл някои разбират учител по професия, а други - инструктор, т.е. експерт в определен метод, който той предоставя на другите или чрез който ги консултира. В широкия смисъл включва и Гуру - широко разпространен вече и на Запад източен термин.

ГУРУ (духовен Учител), от санскр. - "тъмнина-светлина", т.е. който води от тъмнината на невежеството към светлината на реализацията. Наставник и ръководител с високи духовни постижения и който притежава божествената мисия да помага на човечеството и на отделни стремящи се, които са негови ученици.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.