Фантастика

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Фантастика
Фантастика

ФАНТАСТИКА.

Всичко, което човек може да си представи
благодарение на своето въображение,
други ще го претворят в живота
Жул Верн

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.