Физика

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Физика
Физика

ФИЗИКА.  1). В общ смисъл - "всичко за вселената".

2). В тесен смисъл обикновено под Ф. се разбират основните процеси и явления на ниво атом и под него.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.