Философия

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Философия
Философия ФИЛОСОФИЯ. Наука за обяснение на съществуващото и търсенето на смисъл за човека в него; парадигма. Основни обекти на изследване във Ф. са битието, човешкото съзнание и обществените отношения. Спряво подхода си в тези отношения се оформят различни философски школи.
Някои учени (сциентисти) оспорват причисляването на философията към науките, с оглед на пределно общия и обективно недоказуем характер на изследваните от нея феномени. Всяко религиозно или мистично направление от своя страна си има философия, но обикновено се подчертава, че не тя е основното, а живеенето съобразно с нея.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.