Форум

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Форум
Форум

ФОРУМ. 1). Представително събрание (конгрес, конференция, "кръгла маса" и др.).

2). Съдилище или подсъдност (юрид.).

3). В древен Рим - централен градски площад.

Хорум. В качеството на М.И.Р. термин: он- или офлайн срещи, при които се съблюдават принципите на Х.О.Р.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.