Функция

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Функция
Функция ФУНКЦИЯ. Качеството на определена вещ, алгоритъм или даденост да води при определени условия до съответно променяне на реалността.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.