Ханеман

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Ханеман
Ханеман САМУЕЛ ХАНЕМАН, нем. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Немски лекар, основоположник на хомеопатията, с дейност в кр. на 18 и първата половина на 19 в.
Роден е в Майсен, Саксония, в незаможно семейство. От малък проявява разностранни научни интереси и скоро става полиглот. Завършва и практикува конвенционална медицина и преподава в Лайпциг, но без да е доволен от резултатите. След откриването на хинина и неговия изключителен ефект върху маларията, той експериментира върху себе си и развива симптоми, подобни на тези на маларията (което тестване е наречено "доказване на симптомите"). Така възниква първият постулат на хомеопатията: подобното лекува подобно. Разреждането тушира вредните въздействия дори и на най-токсичните вещества, а за да се запази (и според Х. усили на по-фино ниво) действието на лекарството, той предлага метода на потенцирането.
След няколкогодишно експериментиране с различни субстанции, Х. публикува първата редакция на Органон на лечебното изкуство, а по-късно Материя медика пюра и др. трудове, в които развива новия метод и където дефинира хомеопатичната философия и изобличава опасните по онова време практики на медицината. За години наред, по тези причини, той се отказва от лекарска практика и издържа многолюдното си семейство с писане и преводи. Новата система скоро придобива последователи в Европа, Северна Америка, Индия и другаде.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.