Характер

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Характер
Характер

ХАРАКТЕР. Устойчиви вътрешни свойства на нещо, поради които то придобива определен облик с типичните за него последствия от съществуването му и проявяването му.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.