Хармония

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Хармония
Хармония

ХАРМОНИЯ, баланс. Състояние на съгласуваност спрямо определено единство; осъщественост на всичко необходимо. Терминът е широкообхватен и се използва вкл. в науката за неодушевени предмети; за междуличностите отношения; в изкуството и духовния живот. В М.И.Р.  Х. е един от основните критерии за целесъобразност.

ДИСХАРМОНИЯ, дисбаланс.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.