Хелингер

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Хелингер
Хелингер

БЕРТ ХЕЛИНГЕР.  Известен съвременен немски психолог, педагог, философ, автор на психотерапевтичния метод системно-семейни констелации.
Р
оден в католическо семейство. След ВСВ получава теологично образование и става мисионер в Южна Африка. Расовите конфликти го дотикват към изучаване на груповата динамика. Има възможност да работи с американски психолози, които търсели пътища за преоблазуване на противоречията и ненавистта в приемане и диалог.
След дълго служене Х. разбира, че му е тясно в тези религиозни рамки. Връща се в Германия и изучава психоанализата и трансакционния анализ, гещалт терапията, НЛП, психодрамата, психосинтезата и различни форми на семейна терапия, изследва традиционната култура на различни племена. Като търси най-ефективната психотерапия, създава интересен холистичен метод , основан на дълбочинните връзки на любов и деформациите им, като често постига бързи резултати - рядкост в сферата на обичайните психотерапии.
Въпреки напредналата си възраст, Х. продължата да пише и пътува за семинари по целия свят. Освен терапевтични ефекти и подобряване на взаимоотношенията, Х. и неговите последователи ценят високо и духовните резултати от констелациите - в областта на себепознанието и общото отношение към битието.

www.hellinger.com

Семейни Констелации е метод, приложим като индивидуални сесии и най-вече - в група (като практически семинари). Това е съвременна терапевтична работа, фокусирана върху разкриването на несъзнаваните механизми, управляващи динамиката на семейната система, от която, неизменно, всеки един от нас е част. Често, изследването на енергийното пространство на семейството показва взаимовръзки, за които никой в семейството не си  дава сметка. Разглеждането на семейната структура и връзките между членовете на семейството, чрез този метод, способства за осъзнаването на корените на тежки или хронични проблемни ситуации в живота ни. Другият важен аспект на тази работа е възстановяването на естествения ред и хармоничен баланс в семейната система. Чрез подходящи терапевтичните  интервенции търсим решения, които носят релаксация и сила за всички членове на системата. В тази работа можете да участвате индивидуално или с членове на вашето семейство. Това е системен подход и решенията, които се разкриват чрез него, както и ползите за вас и семейната ви система, не зависят от това, дали присъствате сами или идвате заедно с някого.

Повече за метода Семейни констелации

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.