Хермес

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Хермес
Хермес

1). ХЕРМЕСТ ТРИСМЕГИСТ ("тримогъщи"). Според елинистичните мистични традиции, египетския бог на мъдростта Тот създал фигурата на Хермес Трисмегист. Към него било добавено арканско и алхимично значение. Тот е богът на мъдростта и писмеността, представител на знак Дева. Негово дело е и "Книгата на живота". Във 108 златни пластини (само някои са добре запазени) той описва човешкия живот и съпътстващите го цикли, както и свещената тайна за съществуването му. Счита се, че има участие и в "Египетската книга на мъртвите" (" Книга за възлизането на душата към светлината на деня". “Пророк без лице”, Х. се появява в много езотерични традиции и екзотерични митологии, според разнообразни интерпретации.

2). ХЕРМЕС (от старогр. ?ρμ?ς). Бог от древногръцката митология - вестител на боговете, управляващ търговията, границите и пътешествениците, ораторите, литературата и мъдростта, но се описва и като бог на крадците и лъжците. Син е на Зевс и Мая. Съответства на римския бог Меркурий. Връзката с египетския Тот тук избледнява, но се запазва в значението си "херметичен” - спадащ към скритото знание. Х. като изобретател на огъня е паралелен на титана Прометей. Заедно с хармониката и лирата се вярвало, че Х. е изобретил много видове спортове. Той също така така служи като водач на мъртвите, който им помага да намерят пътя си към задгробния живот.
Главният център на гръцкия култ към Х. бил във Фенеос в Аркадия, където фестивали в негова чест били наречени “Хермея”. Обикновено Х. бил изобразяван, носещ широкопола шапка на пътешественик или крилата шапка (“петасус”), крилати сандали (“талария”) и близкоизточния си жезъл на вестител, или “кадуцей”, с преплетени змии, или “керикейон”, на върха със символ, подобен на астрологичния символ за Бик. Съществува инокографско и митологично разнообразие по отношение на Х. (зрял, с брада, фалически, както и като млад атлет), както и множество негови имена. Хермафродит и Тихе или Фортуна (богинята на щастието) се спрягали като потомци на Хермес и Афродита.
Според Омир, Х. помага съотв. на цар Приам от Троя, спасява самия Одисей и помага на Персей да убие горгоната Медуза. В “Прикованият Прометей” от Есхил, Зевс праща Хермес да се изправи срещу окования титан. В историята за Орфей, Х. завежда Евридика обратно в Хадес. Х. има място в ислямската традиция, макар че името му не се появява в Корана. Отъждествявали го с Идрис, “Три пъти мъдър”, (“Хермес Трисмегистус”), Друг един Х., във Вавилон, бил инициатор на Питагор.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.