Хилдегард

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Хилдегард
Хилдегард

СВ. ХИЛДЕГАРД.  Хилдегард от Бинген (Hildegard von Bingen) е немска абатеса, монахиня с мистичен уклон, писателка и композитор от 12 в. С благороднически произход, тя е отгледана в близост до бенедектинския манастир и после минава през дисциплината му, за да стане главна игуменка. Нейните видения отначало предизвикват съмнението на църквата; в крайна сметка Папата разрешава да се пусне първата й книга („Научи пътя на Господ“), а после и редица други (но канонизирането й така и не е завършено). В тях, заедно с теологичните разсъждения за микрокосмоса и макрокосмоса на човека, се дават и много конкретни знания и обяснения на различни явления, най-вече от биологията, психологията и патологията на човека. След като мести манастира си в Бинген на Рейн и по-късно на друго близко до това място, Х. продължава работата си до преклонна възраст.
Въпреки че от дете е имала много мистични преживявания, тя ги е държала дълго в тайна. Все пак, през втората половина от живота си постепенно разкрива своите откровения. Х. е слабо грамотна и сходствата на някои от възгледите й с тези на Гален (напр. за 4-те елемента) по-скоро се дължи на предаваните с векове познания, съхранени от манастирските традиции.
Х. днес има нарастваща популярност в световен мащаб, особено чрез медицинските си съчинения. Тя се счита като прототип на холистичен лечител, тъй като набляга и върху психосоматичното повлияване ("Душата на терапията е терапията на душата"), и върху ползването на храни, билки (вкл. силнодействащи като вратигата) и минерали, и върху определени физикални препоръки. Учудващо съвременно звучат изказванията й за чувствителност към храни, за които сега знаем, че най-честите алергени, препоръката за нискоглутенови (с лимец) и разтоварващи диети, отчитането на влиянието на лунните и други природни биоритми и т.н. Писанията на Хилгедард са уникални и със своето позитивно отношение към сексуалните отношения и описанията на удоволствията от гледна точна на жената. Според нея някои мъже и жени е добре да живеят сами, но при повечето това води до болести; същевременно тя предупреждава за опасностите от хомосексуалните връзки. Х. счита двата пола за принципно равноправни, а сътворението на жената от библейското мъжко ребро за нея е повече символичен образ.
Х. е много разностранен талант. Тя композира близо 100 произведения. Музиката й е монофонична, създадена за акомпанимент от малко инструменти и сопранови вокали. (Това са главно химни и секвенции за възхвала на светци и за дева Мария.) Създава собствена, алтернативна азбука. „Lingua Ignota“, както тя наричала езиковите си компилации, се смята за първия изкуствено създаден език. Х. пише и ред ботанически и геологични трактати.

© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.