Химия

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Химия
Химия ХИМИЯ. Наука за веществения състав на материята, свойствата, отношенията и преобразуванията на отделните вещества и техни съединения.