Хипократ

Търсене на термини в речника
Думи Описание
Хипократ
Хипократ ХИПОКРАТ. (V в. пр. н.е.). Счита се за най-великият лекар на Античността, още наричан "баща на медицината". За него медицината не е само наука, но също така изкуство, етика и философия ("лекарят-философ е богоподобен"). С името му се свързва Хипократовата клетва. Известни негови принципи са: "На първо място не причинявай вреда"; (Primum non nocere) и "Изкуството е вечно, а животът - кратък" (Ars longa, vita brevis); и "Подобното лекува подобно". (Similia similibus curentor) .
Според оскъдните биографични данни за него, Х. е бил обучен в древногръцкия лечителски храм на остров Кос и може би е бил ученик на Херодик. Работите, приписвани на Х., наречени още "Хипократова колекция", наброяващи около 70 и писани към 3-4 в. пр.н.е. Смята се, че всъщност колекцията е остатък от голямата библиотека на медицинското училище на остров Кос, като той е бил повлиян от по-стари автори, както и неговото обучение силно е повлияло на лекарите след него. Х. е отричал суеверията и свръхествените причини за болестите, затова се счита за основател на на научната медицина. (Според него, по-скоро философията е божествена: "Трябва да се въвежда медицината във философията и философията - в медицината, тъй като лекарят-философ е подобен на Бога!") Препоръчвал е спазване на хигиена за профилактика, както и на комплексни мерки за лекуване с използване на разнообразни природни средства. Колото и малко да е известно за живота на Х., част от неговите постижения като медик са документирани от Аристотел и Платон.
© Copyright 2024 М.И.Р. Всички права запазени.